ดาวน์โหลด
 

 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564
::กลุ่มนโยบายและแผน [23/ส.ค./2564 14:45:45]

 การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบฯ 2564
::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [28/เม.ย./2565 09:56:20]

 การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบฯ 2564
::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [28/เม.ย./2565 09:55:57]

 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [28/เม.ย./2565 09:55:11]

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [28/เม.ย./2565 09:58:22]

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [28/เม.ย./2565 09:59:42]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 34