ดาวน์โหลด
 

 คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ นายจีรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจร
::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [13/ส.ค./2564 22:32:57]

 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2564
::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [13/ส.ค./2564 22:17:58]

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน สพม.ขอนแก่น
::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [28/เม.ย./2565 10:01:59]

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ สพม.ขอนแก่น
::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [28/เม.ย./2565 10:03:34]

 ประกาศเจตจำนงภาษาจีน
::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [13/ส.ค./2564 13:46:13]

 ประกาศเจตจำนงภาษาอังกฤษ
::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [13/ส.ค./2564 13:45:17]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 34