ดาวน์โหลด
 

 PPT ห้องเรียนคุณภาพแบบพกพา (Portable Classroom)
::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 13:22:20]

 เครื่องมือนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน DLIT ฉบับผู้บริหารสถานศึกษา
::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 13:21:38]

 เครื่องมือนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน DLIT ฉบับครูผู้สอน
::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 13:20:55]

 เครื่องมือนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน DLIT ฉบับนักเรียน
::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 13:20:02]

 เครื่องมือนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน DLIT ฉบับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 13:18:52]
1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34