ดาวน์โหลด
 

 ประกาศเจตจำนงภาษาไทย
::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [13/ส.ค./2564 13:43:54]

 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในองค์กร
::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [28/เม.ย./2565 10:04:11]

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในหน่วยงานพื่อพัฒนางานด้านต่างๆ
::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [28/เม.ย./2565 10:04:46]

 สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [06/ส.ค./2564 14:02:30]

 สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2564
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [06/ส.ค./2564 14:01:03]

 รายงานข้อมูลกำลังคนภาครัฐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [06/ส.ค./2564 13:58:38]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 34