ดาวน์โหลด
 

 การใช้ตำแหน่งว่างข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [06/ส.ค./2564 13:56:11]

 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [06/ส.ค./2564 13:54:20]

 การจัดทำมาตรฐานวิชาเอกโรงเรียน
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [06/ส.ค./2564 13:51:39]

 ขออนุมัติเลือกสรรบุคคล
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [06/ส.ค./2564 13:50:04]

 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [06/ส.ค./2564 13:48:27]

 การบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราช
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [06/ส.ค./2564 13:45:50]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 34