ดาวน์โหลด
 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอลาออกจากราชการ
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [06/ส.ค./2564 11:25:38]

 การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [06/ส.ค./2564 11:23:33]

 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [06/ส.ค./2564 11:11:37]

 คู่มือการให้บริการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
::กลุ่มอำนวยการ [05/ส.ค./2564 10:45:26]

 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2563
::กลุ่มอำนวยการ [05/ส.ค./2564 09:53:49]

 คู่มือแนวทางส่งเสริมพหุปัญญาแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [02/ส.ค./2564 15:37:58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 34