ดาวน์โหลด
 

 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 25
::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [02/ส.ค./2564 15:34:49]

 ผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2564
::กลุ่มอำนวยการ [01/ส.ค./2564 11:13:30]

 สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
::กลุ่มอำนวยการ [07/ส.ค./2564 20:14:21]

 คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
::กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [31/ก.ค./2564 12:29:00]

 คูมือปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี
::ผู้ดูแลระบบ [30/ก.ค./2564 15:01:39]

 คู่มือปฏิบัติงาน (ถวิล ม่วงสุข)
::ผู้ดูแลระบบ [30/ก.ค./2564 12:20:28]
1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 34