:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    ติดต่อสอบถาม
   ข้อมูลเกี่ยวกับ สพม.25      ติดต่อสอบถาม
 
   
 
 ชื่อผู้ติดต่อ
 
 อีเมล
 
 เรื่อง
 
 ข้อความ
 
   
   รหัสตรวจเงินเดือนจำไม่ได้
 คุณครูสามารถ แจ้งหรือติดต่อได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อ reset รหัสผ่านให้ครับ
   login เข้าระบบเงินเดือนไม่ได้
 ตอบไปแล้วนะครับทาง e-mail
   เข้าระบบสลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญไม่ได้
 http://www.kksec.go.th/payslip_sec25/ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ คุณศุภกิตติ์
   ใบเสร็จเงินเดือนกันยายยน 62 ยังไม่มีข้อมูลเลยครับ
 สพม.25 ใช้ระบบสลิปเงินเดือนใหม่นะครับ http://www.kksec.go.th/sec25kk_payslip/ ** สามารภสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงิน สพม.25
   สลิเงินเดือนข้าราชการบำนาญ
 -
     

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login