:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    ติดต่อสอบถาม
   ข้อมูลเกี่ยวกับ สพม.25      ติดต่อสอบถาม
 
   
 
 ชื่อผู้ติดต่อ
 
 อีเมล
 
 เรื่อง
 
 ข้อความ
 
   
   ศิลปหัตถกรรมครั้งที่69. การจัดการแข่งขันระดับเขตฯ
 https://sites.google.com/kksec.go.th/seckk62/
   ครูต้นแบบ
 ไม่แน่ใจว่าประกาศนี้หรือเปล่านะครับ http://www.kksec.go.th/new/upload/file/news_2019Aug01060827.pdf
   สอบถามการดำเนินงานระบบ TEPE ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 ยังไม่ได้รับแจ้งทางกลุ่มพัฒนาบุคลกรฯ ว่าดำเนินการอย่างไรนะครับ สามารถติดต่อ 043-009867 ต่อ 1111 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
   การอนุมัติคศ.3
 การดำเนินการในรอบาจจะมีรายเอียดหรือประเด็ดข้อขัดข้องไม่เหมือนกัน ในแต่ครั้ง แนะนำให้สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงครับ 043-009867 ต่อ 1104 กลุ่มบริหารงานบุคคล
   ร้องเรียน
 ทำเป็นหนังสือ ถึงผู้อำนวยการ สพม.25
     

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหาร สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867, 0-4325-5368, 0-4325-5369 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login