:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    ติดต่อสอบถาม
   ภาพกิจกรรม
 
ผอ.สพม.25 ประกาศ เจตจำนง ปี 63 ::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [14/ก.ค./2563 16:47:28]
ผอ.สพม.25 ชี้แจง ITA online ปี 63 ::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [14/ก.ค./2563 16:46:29]
ประชุมผู้ปกครอง ทศข.1-63 ::เทพศิรินทร์ ขอนแก่น [14/ก.ค./2563 09:07:08]
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น นำเสนอแนวทางการขยายผลการจัดการศึกษาในรายการ "เสียงชุมชนคนอีสาน" ::เทพศิรินทร์ ขอนแก่น [10/ก.ค./2563 12:55:54]
วันเปิดภาคเรียน ทศข ::เทพศิรินทร์ ขอนแก่น [01/ก.ค./2563 14:44:35]
วารสารฉบับที่ 1 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย ::สีหราชเดโชชัย [01/ก.ค./2563 10:27:14]
ปฐมนิเทศ ทศข ::เทพศิรินทร์ ขอนแก่น [30/มิ.ย./2563 12:17:47]
โรงเรียนภูผาม่าน รับการประเมินความพร้อม เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ::ภูผาม่าน [24/มิ.ย./2563 11:52:49]
โรงเรียนสีหราชเดโชชัยรับการประเมินเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อบริหารจักการความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ::สีหราชเดโชชัย [24/มิ.ย./2563 10:04:08]
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รับการประเมินความพร้อม เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ::เทพศิรินทร์ ขอนแก่น [19/มิ.ย./2563 16:41:01]
จดหมายข่าว ทศข ::เทพศิรินทร์ ขอนแก่น [09/มิ.ย./2563 12:07:58]
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น จัดการการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์2 ::เทพศิรินทร์ ขอนแก่น [29/พ.ค./2563 09:20:59]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] ถัดไป>>

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login