:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.ขก    สอบถาม
   ภาพกิจกรรม
 
[ฝางวิทยายน][จดหมายข่าวฉบับที่ 5] ::ฝางวิทยายน [25/ก.พ./2564 16:34:58]
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา "กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา" ::ขอนแก่นพัฒนศึกษา [25/ก.พ./2564 15:03:21]
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ดำเนินการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ชั้น ม.๓ ::แวงน้อยศึกษา [25/ก.พ./2564 14:22:20]
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษาเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการแนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพการศึกษา และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ::ขอนแก่นพัฒนศึกษา [25/ก.พ./2564 11:28:13]
การประชุมสัมมนาเรื่องการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 24-25 ก.พ. 64 ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด ::แวงน้อยศึกษา [24/ก.พ./2564 15:25:39]
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ชั้น ม.๓ ::แวงน้อยศึกษา [24/ก.พ./2564 15:15:10]
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ::ขอนแก่นพัฒนศึกษา [23/ก.พ./2564 15:24:04]
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแวงน้อยศึกษาเข้ารับการทดสอบกำลังใจ ศฝ.นศท.มทบ.๒๓ ::แวงน้อยศึกษา [24/ก.พ./2564 15:29:58]
ฝางวิทยายน เข้าร่วมโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริม ความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๖๔ ::ฝางวิทยายน [23/ก.พ./2564 10:17:18]
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ::แวงน้อยศึกษา [22/ก.พ./2564 10:37:35]
โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การจัดสหกรณ์ดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2563 จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ::ขอนแก่นพัฒนศึกษา [22/ก.พ./2564 09:50:53]
จดหมายข่าวโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ ฉบับที่ 2 ::สาวะถีพิทยาสรรพ์ [19/ก.พ./2564 13:56:31]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] ถัดไป>>

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.ขอนแก่น
:: กลุ่มงานภายใน สพม.ขอนแก่น
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.ขอนแก่น
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail webmaster@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login