:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     เกี่ยวกับ สพม.25    กิจกรรม เว็บไซต์เดิม
   ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ::น้ำพองศึกษา [21/มี.ค./2562 16:23:18]
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รับการนิเทศ ติดตามแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา รอบที่ 3 ::เทพศิรินทร์ ขอนแก่น [21/มี.ค./2562 09:36:11]
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รับโล่รางวัลผู้บริหารดีเด่น ::เทพศิรินทร์ ขอนแก่น [17/มี.ค./2562 16:55:32]
กิจกรรมเปิดบ้านประชารัฐฯ ประจำปีการศึกษา 2561 (PWS OpenHouse 2018) ::ประชารัฐวิทยาเสริม [27/ก.พ./2562 13:26:27]
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ::ขอนแก่นพัฒนศึกษา [25/ก.พ./2562 10:09:45]
โรงเรียนศรีหนองกาาวิทยา ได้จัดทำโครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ::ศรีหนองกาววิทยา [21/ก.พ./2562 15:15:07]
โรงเรียนศรีหนองกาววิทยาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาคือวันมาฆบูชา ::ศรีหนองกาววิทยา [21/ก.พ./2562 15:00:48]
ประชุมผู้ปกครอง ม.3 ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ::เทพศิรินทร์ ขอนแก่น [20/ก.พ./2562 11:36:00]
OpenHouse61 ::บัวใหญ่พิทยาคม [18/ก.พ./2562 12:25:51]
นายจงจิต ดวงสนามผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น เยี่ยมชมโรงเรียนเทพศิรินทร์๙โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์และร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกนักฟุตบอลโซนภาคเหนือ ::เทพศิรินทร์ ขอนแก่น [18/ก.พ./2562 12:09:50]
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม.๒๕ จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ::แวงน้อยศึกษา [17/ก.พ./2562 17:43:41]
กิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษ โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา ::ขอนแก่นพัฒนศึกษา [12/ก.พ./2562 10:13:26]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ถัดไป>>

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบบุคลากร สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: ระบบสารสนเทส สพฐ.
:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4325-5368, 0-4325-5369 โทรสาร :0-4325-5367 Administrator Login