:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    สอบถาม
   ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนสีหราชเดโชชัยรับการประเมินเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อบริหารจักการความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ::สีหราชเดโชชัย [24/มิ.ย./2563 10:04:08]
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รับการประเมินความพร้อม เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ::เทพศิรินทร์ ขอนแก่น [19/มิ.ย./2563 16:41:01]
จดหมายข่าว ทศข ::เทพศิรินทร์ ขอนแก่น [09/มิ.ย./2563 12:07:58]
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น จัดการการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์2 ::เทพศิรินทร์ ขอนแก่น [29/พ.ค./2563 09:20:59]
ตรวจเยี่ยม ติดตาม การดำเนินการทดลองจัดการเรียน การสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ::เทพศิรินทร์ ขอนแก่น [26/พ.ค./2563 22:21:03]
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น จัดการการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ::เทพศิรินทร์ ขอนแก่น [22/พ.ค./2563 11:28:24]
กิจกรรมวันมาฆบูชา ::เทพศิรินทร์ ขอนแก่น [07/ก.พ./2563 15:22:21]
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ::เทพศิรินทร์ ขอนแก่น [05/ก.พ./2563 10:21:32]
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์เลิกใช้ถุงพลาสติกและประกาศเจตนารมณ์ทำความดี ด้วยหัวใจ ::เทพศิรินทร์ ขอนแก่น [31/ม.ค./2563 11:46:10]
งานชุมนุมลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ::เทพศิรินทร์ ขอนแก่น [27/ม.ค./2563 09:31:51]
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนำคณะครูเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ::เทพศิรินทร์ ขอนแก่น [15/ม.ค./2563 14:19:57]
สวัสดีปีใหม่ 2563 ::เทพศิรินทร์ ขอนแก่น [27/ธ.ค./2562 12:39:00]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] ถัดไป>>

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login