แจ้งอนุมัติเงินงวด 17/พ.ค./2564 14:33:55
งบทดลองและรายการบัญชีที่สำคัญประจำเดือน เมษายน 2564 12/พ.ค./2564 15:26:39
ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 12/พ.ค./2564 11:00:45
ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน เมษายน 2564 29/เม.ย./2564 09:48:23
การศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน เมษายน 2564 29/เม.ย./2564 09:45:57
ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน เมษายน 2564 29/เม.ย./2564 09:43:21
งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564 09/เม.ย./2564 16:39:42
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ถอนเงินประกันสัญญา ครั้งที่ 2 30/มี.ค./2564 15:12:49

>>ข่าวจาก สพม.ขอนแก่น ทั้งหมด<<
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่นรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ภาษาจีน 01/พ.ค./2564 13:10:47
จดหมายข่าวโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ ฉบับที่ึ7 21/เม.ย./2564 09:42:19
จดหมายข่าวโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ ฉบับที่ 6 20/เม.ย./2564 09:24:16
จดหมายข่าวโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ ฉบับที่ 5 20/เม.ย./2564 09:23:53
จดหมายข่าวโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ ฉบับที่ 4 20/เม.ย./2564 09:23:16
[ฝางวิทยายน][จดหมายข่าวฉบับที่ ๑๓] พิธีห่มผ้าและสรงน้ำหลวงปู่ฝาง พร้อมรดน้ำขอพรท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านฝาง 16/เม.ย./2564 13:07:57
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ฉบับที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 12/เม.ย./2564 12:06:37
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ฉบับที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 12/เม.ย./2564 12:06:17

>>ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน<<