การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการและครูเชี่ยวชาญ 18/ก.ย./2562 16:08:28
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งใหม่ 12/ก.ย./2562 16:53:52
สพม.25 รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ระดับยอดเยี่ยม 11/ก.ย./2562 11:01:05
ผลการประเมิน ITA Online สพท. ปีงบประมาณ 2562 11/ก.ย./2562 10:16:04
ผลการประกวด การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ประจำปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการ 11/ก.ย./2562 09:45:17
ประชาสัมพันธ์บัญชีที่สำคัญ รายงานงบทดลอง ประจำ สิงหาคม 2562 06/ก.ย./2562 15:19:06
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28/ส.ค./2562 15:21:22
ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการการบันทึกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 19/ส.ค./2562 10:51:03
รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระบบ KRS รอบ 12 เดือน) 16/ส.ค./2562 09:22:31

>>ข่าวจาก สพม.25 ทั้งหมด<<
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 เขต 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 21/ส.ค./2562 10:37:44
โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรม เดือนแห่งการออม 13/ส.ค./2562 17:04:36
สหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่นจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 13/ส.ค./2562 16:56:01
โครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน 05/ส.ค./2562 15:52:50
ขอนแก่นเกมส์ 05/ส.ค./2562 09:27:15
1 สิงหาคม วันสตรีไทย 05/ส.ค./2562 09:26:07
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 05/ส.ค./2562 09:24:57
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ CHUMPHAE ROBOT 2019 24/ก.ค./2562 21:05:17
ผ้าป่าเพื่อการศึกษาและการกีฬา 13/ก.ค./2562 17:11:30
โรงเรียนกัลยาณวัตร ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “๙๙ ปี นางฟ้ามินิมาราธอน ๒๐๑๙” 05/ก.ค./2562 16:09:26

>>ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน<<