แจ้งมาตรการป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา 27/มี.ค./2563 17:14:14
ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม 2563 26/มี.ค./2563 09:33:14
ค่าการศึกษาบุตร เดือนมีนาคม 2563 26/มี.ค./2563 09:32:26
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้น หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 25/มี.ค./2563 13:49:48
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 20/มี.ค./2563 10:42:18
คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 13/มี.ค./2563 10:19:59
คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 12/มี.ค./2563 15:11:12
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "จัดทำทบทวน มติ ก.ค.ศ. แนวใหม่สู่ความสำเร็จ กรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556" 10/มี.ค./2563 11:38:00
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1( 1 เมษายน 2563) 10/มี.ค./2563 09:44:39

>>ข่าวจาก สพม.25 ทั้งหมด<<
โรงเรียนชุมแพศึกษาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างป้ายโรงเรียน รั้วโรงเรียนด้านหน้า และป้อมยาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/มี.ค./2563 12:37:42
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างป้ายโรงเรียนรั้วโรงเรียนด้านหน้า และป้อมยาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/มี.ค./2563 10:00:00
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียน รั้วโรงเรียนด้านหน้าและป้อมยาม ประจำปีงบประมาณ 2563 05/มี.ค./2563 22:06:36
เทพศิรินทร์ ขอนแก่น คัดนักกีฬาฟุตบอล 22/ก.พ./2563 11:19:40
กิจกรรมวันมาฆบูชา 07/ก.พ./2563 15:22:21
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 05/ก.พ./2563 10:21:32
ศูนย์จัดเก็บข้อสอบ o-net 03/ก.พ./2563 09:09:38
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์เลิกใช้ถุงพลาสติกและประกาศเจตนารมณ์ทำความดี ด้วยหัวใจ 31/ม.ค./2563 11:46:10
ดร.ศิริชัย วงศ์พุฒผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดขอนแก่น และนายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 30/ม.ค./2563 16:14:12
งานชุมนุมลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 27/ม.ค./2563 09:31:51

>>ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน<<