เร่งรัดผลการพิจารณากาารให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง 22/ก.ค./2562 11:05:58
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งใหเ้ดำรงตำแหน่งที่ว่างประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัด สพม.25 09/ก.ค./2562 16:22:20
รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริต 09/ก.ค./2562 15:03:12
ประชาสัมพันธ์บัญชีที่สำคัญ รายงานงบทดลอง ประจำ มิถุนายน 62 09/ก.ค./2562 12:58:51
คู่มือ การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ว 21) 09/ก.ค./2562 11:04:54
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว 17) 09/ก.ค./2562 11:02:46
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ (ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) และวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ด้านที่ 1 และด้านที่ 2) 09/ก.ค./2562 10:53:25
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ 08/ก.ค./2562 15:34:43
คู่มือการปฏิบัติงานการขอสำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 02/ก.ค./2562 08:58:40

>>ข่าวจาก สพม.25 ทั้งหมด<<
ผ้าป่าเพื่อการศึกษาและการกีฬา 13/ก.ค./2562 17:11:30
โรงเรียนกัลยาณวัตร ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “๙๙ ปี นางฟ้ามินิมาราธอน ๒๐๑๙” 05/ก.ค./2562 16:09:26
โรงเรียนกัลยาณวัตร ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “๙๙ ปี นางฟ้ามินิมาราธอน ๒๐๑๙” 05/ก.ค./2562 16:06:09
หนึ่งใจให้ธรรมะ 30/มิ.ย./2562 10:06:55
เยาวชนวัยใส 30/มิ.ย./2562 10:06:21
สุนทรภู่ต้านยาเสพติด 30/มิ.ย./2562 10:05:59
ไหว้ครู 62 30/มิ.ย./2562 10:05:34
โรงเรียนน้ำพองศึกษา ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ) 28/มิ.ย./2562 18:08:11
วันสุนทรภู่ 27/มิ.ย./2562 09:28:10
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ 27/มิ.ย./2562 09:13:25

>>ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน<<