ขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 108 ล จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 17/พ.ค./2562 11:20:07
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "โครงการค่าย Phakham Robot Camp2019" 16/พ.ค./2562 14:42:39
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 15/พ.ค./2562 18:48:47
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15/พ.ค./2562 18:30:40
นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ปี พ.ศ.2562 15/พ.ค./2562 18:24:44
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพม.25 ปี 2562 15/พ.ค./2562 18:14:27
ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 15/พ.ค./2562 18:02:11
ประชาสัมพันธ์รายงานงบทดลอง ประจำ เมษายน 62 15/พ.ค./2562 16:02:37
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้น หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 15/พ.ค./2562 13:41:06

>>ข่าวจาก สพม.25 ทั้งหมด<<
โรงเรียนสีหราชเดโชชัย เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 17/พ.ค./2562 16:03:24
วันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2562 17/พ.ค./2562 14:12:04
จดหมายข่าวโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ฉบับที่1/2562 15/พ.ค./2562 11:09:21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 12/พ.ค./2562 20:43:51
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 08/พ.ค./2562 11:25:37
ประชุมสัมนาผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ 05/พ.ค./2562 15:40:57
งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลา 02/พ.ค./2562 22:18:47
ใครจะหยุดก็ตามเราไม่หยุด เวลาผ่านไปทุกวินาทีมีค่าเสมอ 02/พ.ค./2562 22:19:27
โรงเรียนจตุรมิตรรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอนภาษาจีน 30/เม.ย./2562 12:57:36
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ขับรถ) 25/เม.ย./2562 09:43:47

>>ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน<<