แนวปฏิบัติการขออนุมัตินำคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ 28/ก.ย./2563 10:50:59
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ (ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 และวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษด้านที่ 1 และด้านที่ 2 28/ก.ย./2563 10:04:41
ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน กันยายน 2563 25/ก.ย./2563 14:11:28
การศึกษาบุตร ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563 25/ก.ย./2563 14:10:38
ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กันยายน 2563 25/ก.ย./2563 14:09:17
ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์เข้าสู้ราคาขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 25/ก.ย./2563 14:02:53
งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 25/ก.ย./2563 13:59:59
ตรวจรับการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 25/ก.ย./2563 13:57:29
ค่าเช่าบ้าน เดือน สิงหาคม 2563 25/ก.ย./2563 13:56:46

>>ข่าวจาก สพม.25 ทั้งหมด<<
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน เอกภาษาไทย 25/ก.ย./2563 14:01:32
จดหมายข่าว ร.ร.เทพศิรินทร์ ฉบับที่ 14 ภาคเรียนที่ 1/63 25/ก.ย./2563 13:59:16
จดหมายข่าว ร.ร.เทพศิรินทร์ ฉบับที่ 13 ภาคเรียนที่ 1/63 25/ก.ย./2563 13:58:41
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ทศข 19/ส.ค./2563 15:42:31
กิจกรรม “ค่ายสืบสานวัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 2020” 13/ส.ค./2563 12:59:45
ค่ายสืบสานวัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 13/ส.ค./2563 10:12:07
กิจกรรมวันแม่ ทศข 11/ส.ค./2563 11:53:56
89 ปี สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ฯ 10/ส.ค./2563 11:30:43
พิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 24/ก.ค./2563 11:53:35
กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 23/ก.ค./2563 12:57:35

>>ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน<<