ขอเชิญประชุมการบันทึกการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 14/ก.พ./2563 11:59:08
ประชาสัมพันธ์บัญชีที่สำคัญและรายงานงบทดลอง ประจำ มกราคม 2563 06/ก.พ./2563 11:29:48
แจ้งแก้ไขเอกสารในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 05/ก.พ./2563 09:57:47
แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 03/ก.พ./2563 17:28:39
รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพม.25 12/ก.พ./2563 14:31:38
ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน 2563 28/ม.ค./2563 09:53:01
ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน มกราคม 2563 28/ม.ค./2563 09:51:41
ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มกราคม 2563 28/ม.ค./2563 09:50:14
แจ้งการรับแบบรูปรายการก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 27/ม.ค./2563 10:09:59

>>ข่าวจาก สพม.25 ทั้งหมด<<
กิจกรรมวันมาฆบูชา 07/ก.พ./2563 15:22:21
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 05/ก.พ./2563 10:21:32
ศูนย์จัดเก็บข้อสอบ o-net 03/ก.พ./2563 09:09:38
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์เลิกใช้ถุงพลาสติกและประกาศเจตนารมณ์ทำความดี ด้วยหัวใจ 31/ม.ค./2563 11:46:10
ดร.ศิริชัย วงศ์พุฒผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดขอนแก่น และนายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 30/ม.ค./2563 16:14:12
งานชุมนุมลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 27/ม.ค./2563 09:31:51
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนำคณะครูเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 15/ม.ค./2563 14:19:57
สวัสดีปีใหม่ 2563 27/ธ.ค./2562 12:39:00
Merry Christmas & Happy New Year 2020 25/ธ.ค./2562 11:37:12
ปีใหม่ ทศข 20/ธ.ค./2562 18:55:54

>>ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน<<