รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 15/ม.ค./2562 15:47:24
การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีตำแหน่งที่มีคนครอง) 15/ม.ค./2562 15:37:58
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 15/ม.ค./2562 15:27:39
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด 15/ม.ค./2562 14:23:06
การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 14/ม.ค./2562 10:59:06
การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย 11/ม.ค./2562 14:43:02
ประชาสัมพันธ์บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 11/ม.ค./2562 10:43:02
การจัดเก็บผลประโยชน์ในการให้เอกชนใช้พื้นที่ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10/ม.ค./2562 16:20:21
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด 09/ม.ค./2562 11:28:59
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 07/ม.ค./2562 16:39:23
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร เปิดบ้านวิชาการ 17/ม.ค./2562 13:50:51
โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ณ ค่ายสุรธรรมพืทักษ จังหวัดนครราชสิมา 14/ม.ค./2562 11:03:35
โรงเรียนนครขอนแก่นขอเชิญร่วมงานบุญเดือนยี่บุญคูณลานกุ้มข้าวใหญ่ 14/ม.ค./2562 09:24:03
โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร ขอเชิญร่วมงาน เปิดบ้านวิชาการ 13/ม.ค./2562 14:56:42
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม.๒๕ จังหวัดขอนแก่น รับการตรวจเยี่ยม โรงเรียนคุณภาพ STM ตามมาตรฐาน สสวท.รุ่นที่ ๑ 09/ม.ค./2562 13:07:07
เชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม ประจำปี 2562 10/ม.ค./2562 10:18:57
ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ 09/ม.ค./2562 10:12:13
ส่งการ์ดอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒ จากลูก ๆ นักเรียน โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 09/ม.ค./2562 10:00:56
ทำบุญโรงเรียน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 09/ม.ค./2562 10:01:15
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนท่านางแนววิทยายน 27/ธ.ค./2561 17:12:08