แจ้งให้มาถอนเงินประกันสัญญาครบกำหนด 21/ม.ค./2564 11:33:43
ประกาศตำแหน่งว่างรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม) 14/ม.ค./2564 11:37:45
ประชาสัมพันธ์บัญชีที่สำคัญ รายงานงบทดลอง ประจำ ธันวาคม 2563 13/ม.ค./2564 10:35:19
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.(กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564 12/ม.ค./2564 08:48:37
ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน ธันวาคม 2563 28/ธ.ค./2563 09:03:51
ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 28/ธ.ค./2563 09:03:15
ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ธันวาคม 2563 28/ธ.ค./2563 08:52:57
ประชาสัมพันธ์บัญชีที่สำคัญ รายงานงบทดลอง ประจำ พฤศจิกายน 2563 09/ธ.ค./2563 10:18:47
ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 25/พ.ย./2563 11:10:50

>>ข่าวจาก สพม.25 ทั้งหมด<<
วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 24/ม.ค./2564 12:34:02
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่นจัดอบรมเครือข่ายนวัตกรรมการศึกษา 22/ม.ค./2564 15:25:48
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ยินดีกับนายกุลธวัช ชนะโคตร เข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี 20/ม.ค./2564 14:57:36
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 08/ม.ค./2564 11:27:54
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/64 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 06/ม.ค./2564 20:39:39
สวัสดีปีใหม่ 2564 06/ม.ค./2564 10:41:37
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ล./๕๕-ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 24/ธ.ค./2563 14:40:07
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 19/ธ.ค./2563 10:22:29
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2563 07/ธ.ค./2563 22:08:25
ขอแสดงความยินดีกับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)ในปีการศึกษา2562 16/ต.ค./2563 15:56:12

>>ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน<<