งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564 09/เม.ย./2564 16:39:42
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ถอนเงินประกันสัญญา ครั้งที่ 2 30/มี.ค./2564 15:12:49
ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือนมีนาคม 2564 29/มี.ค./2564 09:43:23
ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน มีนาคม 2564 29/มี.ค./2564 09:41:59
ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม 2564 29/มี.ค./2564 08:57:10
ประกาศผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20/มี.ค./2564 15:09:24
พิธีเจิมป้าย ทำบุญตักบาตร ร่วมทอดผ้าป่ากองบุญการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 11/มี.ค./2564 09:50:00
ประชาสัมพันธ์บัญชีที่สำคัญ รายงานงบทดลอง ประจำ กุมภาพันธ์ 2564 04/มี.ค./2564 14:18:41

>>ข่าวจาก สพม.ขอนแก่น ทั้งหมด<<
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ฉบับที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 12/เม.ย./2564 12:06:37
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ฉบับที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 12/เม.ย./2564 12:06:17
จดหมายข่าว โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ฉบับที่ ๒๓ (การแข่งขันฟุตบอล 10/เม.ย./2564 10:42:12
จดหมายข่าว โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ฉบับที่ ๒๒ (กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖) 07/เม.ย./2564 08:58:27
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ฉบับที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 02/เม.ย./2564 22:40:59
จดหมายข่าวโรงเรียนสีหราชเดโชชัย 02/เม.ย./2564 10:54:30
จดหมายข่าวโรงเรียนสีหราชเดโชชัย 02/เม.ย./2564 10:52:05
จดหมายข่าวโรงเรียนสีหราชเดโชชัย 02/เม.ย./2564 10:41:11

>>ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน<<