:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    สอบถาม
   โครงสร้างบริหาร สพม.25  
   
>> ผู้บริหารสำนักงาน สพม.25  
>> บุคลากรภายใน สพม.25
      กลุ่มอำนวยการ
      กลุ่มบริหารงานบุคคล
      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
      กลุ่มนโยบายและแผน
      กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
      กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
      กลุ่มกฏหมายและคดี
      หน่วยตรวจสอบภายใน
     

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login