:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    ติดต่อสอบถาม
Home / download  
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้จัดทำสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานการศึกษาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร จัดการศึกษาขององค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยพัฒนาจากฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ Data Management Center เป็นข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ในการนี้ ได้ Online ทางเว็ปไซต์ ที่ https://sites.google.com/a/kksec.go.th/policyandplanninggroup/พร้อมจัดทำเป็นรูปเล่ม เอกสารตามที่ปรากฏ

down_2019Apr23020428.pdf
   ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ ลงประกาศเมื่อ 23/เม.ย./2562 14:42:28  

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login