:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    ติดต่อสอบถาม
Home / download  
รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ (Best Practice)
 

รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ (Best Practice)
  - หัวข้อเรื่อง (ภาษาไทย) (ขนาดตัวอักษร TH Sarabun PSK 18)
  - ชื่อ – นามสกุล ผู้เขียน (ขนาดอักษร TH Sarabun PSK 14)
  - ตำแหน่งทางวิชาการ และหน่วยงานสังกัด (ขนาดอักษร TH Sarabun PSK 14)

 

down_2019May14010526.pdf
   ผู้ประกาศ : กลุ่มนโยบายและแผน ลงประกาศเมื่อ 17/พ.ค./2562 15:19:13  

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login