:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    ติดต่อสอบถาม
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวทั่วไป  
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถรับส่งนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 

ด้วยโรงเรียนคำแคนวิทยาคมได้ดำเนินกำรจัดทำประกาศโรงเรียนคำแคนวิทยาคม เรื่องการประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถรับส่งนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนั้นเพื่อเป็นการประกาศเชิญชวนผู้สนใจในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว โรงเรียนคำแคนวิทยาคม จึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ ได้ประกาศเชิญชวนฯขึ้นเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ รายละเอียด ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

news_2019Jun11050602.pdf
   ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ ลงประกาศเมื่อ 11/มิ.ย./2562 17:02:02  

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login