:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    ติดต่อสอบถาม
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ /  
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 25 มิถุนายน
 

โรงเรียนสีหราชเดโชชัยได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”เพื่อการนำไปสู่การเป็น “สถานศึกษาสีขาว  ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข”ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สามารถสร้างเด็กให้เป็นคนดี  มีทักษะชีวิตที่ดี  มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบและมีจิตอาสา นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สิทธิพล  พหลทัพ คณะครูและนักเรียนทุกคน ร่วมกันรับฟัง สาร จากนายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายยกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และร่วมกันเดินขบวนรณรงค์

news_2019Jun26100627.jpg
   ผู้ประกาศ : สีหราชเดโชชัย ลงประกาศเมื่อ 26/มิ.ย./2562 10:33:27  

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login