:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    ติดต่อสอบถาม
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ /  
ประชุมผู้ปกครองเพื่อสานสายใยลูกรัก
 


เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 โรงเรียนนครขอนแก่น ได้จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อสานสายใยลูกรัก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบผลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างอยู่โรงเรียน และหาทางร่วมกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมแก้พฤติกรรมเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูและเครือข่ายผู้ปกครอง ในการอบรมเลี้ยงดูลูกในวัยรุ่นให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
https://drive.google.com/…/1DMTOC7J3sC3mrF7lL57QbMgsMKM3Y7Cu

 

news_2018Dec18111255.JPG
   ผู้ประกาศ : นครขอนแก่น ลงประกาศเมื่อ 09/ม.ค./2562 10:07:02  

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหาร สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867, 0-4325-5368, 0-4325-5369 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login