:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    ติดต่อสอบถาม
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวทั่วไป  
โรงเรียนขัวเรียงศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561
 
         ด้วยโรงเรียนขัวเรียงศึกษาจะจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ในวันพฤหัสบดี 
ที่  ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนขัวเรียงศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียน  การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  พัฒนานักเรียนให้มีทักษะ  เทคนิคและประสบการณ์ตรงในการแข่งขันกีฬา  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง  มีความสุข
 
          เพื่อเป็นเกียรติแด่ประธานในพิธีและกำลังใจครู  นักเรียน  ตลอดจนกรรมการจัดการแข่งขัน  จึงขอเรียนเชิญท่านได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดใน  วันพฤหัสบดี  ที่  ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๐๐  น.  เป็นต้นไป  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนขัวเรียงศึกษา  ในการนี้ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในด้วยดีเช่นเคยและขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา  ณ  โอกาสนี้

 

 
   ผู้ประกาศ : ขัวเรียงศึกษา ลงประกาศเมื่อ 19/ธ.ค./2561 09:46:18  

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login