:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    ติดต่อสอบถาม
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ /  
โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ศึกษาดูงานการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 

         เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนบ้านไผ่นำโดย ผู้อำนวยการสมดี ปะตังเวสัง คณะบุคลากรครูและนักเรียนแกนนำ ได้ศึกษาดูงานการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในช่วงเช้าได้เข้าเยี่ยมชม การดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น และในภาคบ่าย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดขอนแก่น โดยจะได้นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา

 

ภาพและเนื้อหาข่าวโดย

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา

 

news_2018Dec22101251.png
   ผู้ประกาศ : บ้านไผ่ศึกษา ลงประกาศเมื่อ 09/ม.ค./2562 10:04:47  

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหาร สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867, 0-4325-5368, 0-4325-5369 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login