:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    ติดต่อสอบถาม
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ /  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ CHUMPHAE ROBOT 2019
 

       ด้วย  สหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพู จะจัดกิจกรรม “โครงการ CHUMPHAE ROBOT 2019”  ระหว่างวันที่  22 – 23  สิงหาคม 2562  ณ หอประชุมโรงเรียนชุมแพพิทยาคม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิศวกรรรมศาสตร์  และคณิตศาสตร์ (STEM) ในการประดิษฐ์หุ่นยนต์อย่างสร้างสรรค์  และเป็นการคัดเลือกตัวแทนของภาคอีสาน  ไปเข้าร่วมทำการแข่งขันหุ่นยนต์ในรายการนานาชาติ INTERNATIONAL ROBOT  OLYMPIAD (IRO 2019)  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  วันที่ 16-20 เดือน ธันวาคม 2562
       สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์กลุ่ม CHUMPHAE ROBOT 2019 หรือ Facebook: โรงเรียนชุมแพพิทยาคม และให้ส่งรายชื่อครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมายัง http://gg.gg/e0lpv  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 (หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน) 

news_2019Jul24090717.png
   ผู้ประกาศ : ชุมแพพิทยาคม ลงประกาศเมื่อ 24/ก.ค./2562 21:05:17  

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหาร สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login