:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     เกี่ยวกับ สพม.25    กิจกรรม เว็บไซต์เดิม
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ /  
กิจกรรมวันคริสต์มาส
 

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี ค.ศ.2018 โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม เป็นต้นมา มีกิจกรรม แข่งขันเปิดดิกชันนารี่ กิจกรรม CoverDanc กิจกรรม Singing Contest กิจกรรม Spelling Bee และการตอบคำถามภาษาอังกฤษ เป็นต้น

ขอขอบพระคุณ ท่าวราดล พัฒน์ดำรงกิจ ผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียนด้วยดีเสมอมา รวมทั้ง ผอ.ศุนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ,ผอ.รพ.ศต.สำราญ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสำราญ, และกราบขอบพระคุณพระครูสังฆรัตน์สมพงษ์ กันตะธัมโม ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน คณะครูและนักเรียนทุกคน

news_2018Dec26031227.jpg
   ผู้ประกาศ : ขอนแก่นพัฒนศึกษา ลงประกาศเมื่อ 09/ม.ค./2562 10:03:27  

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบบุคลากร สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: ระบบสารสนเทส สพฐ.
:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867, 0-4325-5368, 0-4325-5369 โทรสาร :0-4325-5367 Administrator Login