:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    ติดต่อสอบถาม
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ /  
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา รับเกียรติบัตรจากท่านผู้อำนวยการ สพม.เขต ๒๕ จังหวัดขอนแก่น
 

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม สพม.เขต ๒๕ จังหวัดขอนแก่น นายทวีศักดิ์ สมนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา สหวิทยาเขตแวงใหญ่ ได้รับรางวัล สถานศึกษาที่มีระบบ และกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับ ดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑  นอกจากนั้นแล้วยังได้รับเกียรติบัตรรางวัลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จากการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)   จากท่านผู้อำนวยการ สพม.เขต ๒๕ จังหวัดขอนแก่น ท่าน ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู่  

 
   ผู้ประกาศ : แวงน้อยศึกษา ลงประกาศเมื่อ 09/ม.ค./2562 10:01:56  

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหาร สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867, 0-4325-5368, 0-4325-5369 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login