:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    ติดต่อสอบถาม
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวทั่วไป  
ดร.ศิริชัย วงศ์พุฒผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดขอนแก่น และนายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.25
 
วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. ดร.ศีริชัย วงศ์พุฒ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดขอนแก่น เยี่ยมชมการบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กให้ยั่งยืน
 
เวลา 13.00 น. นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์  ศึกษานิเทศก์ สพม.25 สหวิทยาเขตกัลยาณมิตร 
การนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อน SIAO Model และนิเทศ กำกับติดตามโครงการการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานฯ
2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
news_2020Jan30040112.jpg
   ผู้ประกาศ : เทพศิรินทร์ ขอนแก่น ลงประกาศเมื่อ 30/ม.ค./2563 16:14:12  

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login