:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    ติดต่อสอบถาม
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ /  
English Camp
 
หัวข้อข่าว English Camp 
โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดโครงการเข้าค่าย B.P English Camp ในระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ กล้าพูดและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
news_2018Dec18091236.jpg
   ผู้ประกาศ : บัวใหญ่พิทยาคม ลงประกาศเมื่อ 09/ม.ค./2562 10:09:27  

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหาร สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867, 0-4325-5368, 0-4325-5369 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login