:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    สอบถาม
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ /  
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น จัดการการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น โดยการนำของ ผ.อ.จงจิต ดวงสนาม จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ให้แก่คณะครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ในหัวข้อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย
ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย
ทุกที่ ทุกเวลา ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียทั้งบทความ ภาพ เสียง หรือวิดีโอ ที่สามารถโต้ตอบได้เสมือนการเรียน
ในห้องเรียนปกติซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสการเข้าถึงการศึกษาให้กว้างมากขึ้น

news_2020May22110524.jpg
   ผู้ประกาศ : เทพศิรินทร์ ขอนแก่น ลงประกาศเมื่อ 22/พ.ค./2563 11:28:24  

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login