:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    สอบถาม
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ /  
โรงเรียนสีหราชเดโชชัยรับการประเมินเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อบริหารจักการความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย  นำโดยนายอำพร  อ้มเถื่อน  ผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัยและคณะครู  รับการประเมินเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อบริหารจักการความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)  สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  นำโดยท่านผู้อำนวยการยุทธศาสตร์  กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เป็นประธานในการประเมิน  พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแก่คณะครูและบุคคลากรของโรงเรียนสีหราชเดโชชัย เพื่อเปิดภาคเรียน     ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ เป็นไปด้วยดี

news_2020Jun24100608.pdf
   ผู้ประกาศ : สีหราชเดโชชัย ลงประกาศเมื่อ 24/มิ.ย./2563 10:04:08  

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login