:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    สอบถาม
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ /  
โรงเรียนภูผาม่าน รับการประเมินความพร้อม เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 โรงเรียนภูผาม่าน รับการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ขอขอบพระคุณ นายศักดิ์ดา จำปาหอม รองฯ ผอ.สพม.25 ประธานกรรมการ นายคมสันต์ ชุมอภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม รองประธานกรรมการ นายอภิชาติ  ศรีเมือง และคณะตัวแทนสาธารณสุข อำเภอภูผาม่าน กรรมการ ดร.พรผกา  หนูจันทร์  ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการและเลขานุการ และ นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอภูผาม่าน ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นกำลังใจและร่วมให้ข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งทางโรงเรียนภูผาม่าน จะนำข้อแนะนำมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
news_2020Jun24110641.jpg
   ผู้ประกาศ : ภูผาม่าน ลงประกาศเมื่อ 24/มิ.ย./2563 11:52:49  

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login