:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.ขก    สอบถาม
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ /  
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม โรงเรียนสีหราชเดโชชัย
 
โรงเรียนสีหราชเดโชชัยได้จัดกิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 ณ วัดโมกขวนาราม ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีให้แก่นักเรียน นำโดยนายอัมพร อ้มเถื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัยและคณะครู นักเรียนโรงเรียนสีหราชเดโชชัย
news_2020Dec18081218.jpeg
   ผู้ประกาศ : สีหราชเดโชชัย ลงประกาศเมื่อ 19/ธ.ค./2563 10:22:29  

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.ขอนแก่น
:: กลุ่มงานภายใน สพม.ขอนแก่น
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.ขอนแก่น
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail webmaster@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login