:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.ขก    สอบถาม
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ /  
โรงเรียนสีหราชเดโชชัย ร่วมกิจกรรมปลูกผัก โครงการเมล็ดพันธุ์พระราชทาน
 

 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายอำพร อ้มเถื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ร่วมกิจกรรมปลูกผัก โครงการเมล็ดพันธุ์พระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระมหากรุณาพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชผัก จำนวน 10 ชนิด ในการนี้ โรงเรียนสีหราชเดโชชัย จึงได้ดำเนินการเพาะพันธ์ุและปลูกต้นกล้าผัก ลงในแปลงเกษตรพอเพียงของโรงเรียน ตามพระราชประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สามารถปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างพอเพียงและยั่งยืนตลอดไป

news_2021Feb09090233.jpg
   ผู้ประกาศ : สีหราชเดโชชัย ลงประกาศเมื่อ 09/ก.พ./2564 14:16:26  

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.ขอนแก่น
:: กลุ่มงานภายใน สพม.ขอนแก่น
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.ขอนแก่น
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail webmaster@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login