:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.ขก    สอบถาม
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ /  
ฝางวิทยายน เข้าร่วมโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริม ความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๖๔
 

วันอังคาร ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวีรชาติ  เพียช่อ ครูโรงเรียนฝางวิทยายน ได้นำคณะตัวแทนนักเรียนโรงเรียนฝางวิทยายน เข้าร่วมโครงการ “ปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๖๔” และ โครงการ “ทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ” อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมชุดาปาร์ค รีสอร์ต & โฮเต็ล ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 

 
   ผู้ประกาศ : ฝางวิทยายน ลงประกาศเมื่อ 23/ก.พ./2564 10:17:18  

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.ขอนแก่น
:: กลุ่มงานภายใน สพม.ขอนแก่น
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.ขอนแก่น
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail webmaster@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login