:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ผลงานวิชาการ ข่าวการศึกษา กิจกรรม เกี่ยวกับ สพม.ขก. สอบถาม  

ข่าวประชาสัมพันธ์ | การประชุมสัมมนาเรื่องการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 24-25 ก.พ. 64 ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด
  

ผู้อำนวยการสมเกยรติ  หาแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา สม. ๒๕ จังหวัดขอนแก่น

เข้าร่วม การประชุมสัมมนาเรื่องการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ในวันที่  24-25  ก.พ. 64  ณ โรงแรมธนินทร  กรีนปาร์ค  จังหวัดร้อยเอ็ด

  news_2021Feb24030239.jpg
 
  ผู้ประกาศ : แวงน้อยศึกษา ลงประกาศเมื่อ 24/ก.พ./2564 15:25:39  

:: กลุ่มงานภายใน สพม.ขอนแก่น
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด:: ระบบสารสนเทศ สพม.ขอนแก่น
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.
:: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login