:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ผลงานวิชาการ ข่าวการศึกษา กิจกรรม เกี่ยวกับ สพม.ขก. สอบถาม  

ข่าวประชาสัมพันธ์ | ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษาเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการแนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพการศึกษา และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
  

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายปรีชา ศรีลับขวา ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการแนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพการศึกษา และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

  news_2021Feb25110213.jpg
 
  ผู้ประกาศ : ขอนแก่นพัฒนศึกษา ลงประกาศเมื่อ 25/ก.พ./2564 11:28:13  

:: กลุ่มงานภายใน สพม.ขอนแก่น
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด:: ระบบสารสนเทศ สพม.ขอนแก่น
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.
:: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login