:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ผลงานวิชาการ ข่าวการศึกษา กิจกรรม เกี่ยวกับ สพม.ขก. สอบถาม  

ข่าวประชาสัมพันธ์ | [ฝางวิทยายน][จดหมายข่าวฉบับที่ 5]
  
     วันพฤหัส ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร  ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน ได้ร่วมพิธีเปิดและให้กำลังใจคณะตัวแทนนักเรียนโรงเรียนฝางวิทยายน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล เป็นประธานในพิธี ในโครงการ “ปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๖๔” และ โครงการ “ทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ” อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๒๓–๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมชุดาปาร์ค รีสอร์ต & โฮเต็ล ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

 

   
 
  ผู้ประกาศ : ฝางวิทยายน ลงประกาศเมื่อ 25/ก.พ./2564 16:34:58  

:: กลุ่มงานภายใน สพม.ขอนแก่น
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด:: ระบบสารสนเทศ สพม.ขอนแก่น
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.
:: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login