:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ผลงานวิชาการ ข่าวการศึกษา กิจกรรม เกี่ยวกับ สพม.ขก. สอบถาม  

ข่าวประชาสัมพันธ์ | [ฝางวิทยายน][จดหมายข่าวฉบับที่ 6]
  
     วันศุกร์ ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร  ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน ได้เข้าร่วมการประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔  ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนฝางวิทยายน โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง และในเวลาต่อมาได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนฝางวิทยายน ในการประชุมครั้งนี้ ได้พูดคุยและปรึกษาหารือกับกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียน ให้ไปสู่เป้าหมายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ตลอดจนการยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๖๔

 

   
 
  ผู้ประกาศ : ฝางวิทยายน ลงประกาศเมื่อ 05/มี.ค./2564 13:38:01  

:: กลุ่มงานภายใน สพม.ขอนแก่น
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด:: ระบบสารสนเทศ สพม.ขอนแก่น
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.
:: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login