:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ผลงานวิชาการ ข่าวการศึกษา กิจกรรม เกี่ยวกับ สพม.ขก. สอบถาม  

ข่าวประชาสัมพันธ์ | จดหมายข่าวโรงเรียนสีหราชเดโชชัย
  

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 นายอำพร อ้มเถื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกันปล่อยปลาในสระน้ำของโรงเรียน เพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ และสร้างแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และพัฒนาการเรียนรู้สู่อาชีพตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบการเรียนรู้สู่อาชีพ “SRIHARAT MODEL” โดยได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลานิล จากสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น จำนวน 10,000 ตัว

   
 
  ผู้ประกาศ : สีหราชเดโชชัย ลงประกาศเมื่อ 02/เม.ย./2564 10:39:30  

:: กลุ่มงานภายใน สพม.ขอนแก่น
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด:: ระบบสารสนเทศ สพม.ขอนแก่น
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.
:: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login