:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ผลงานวิชาการ ข่าวการศึกษา กิจกรรม เกี่ยวกับ สพม.ขก. สอบถาม  

ข่าวประชาสัมพันธ์ | จดหมายข่าวโรงเรียนสีหราชเดโชชัย
  

โรงเรียนสีหราชเดโชชัย ดำเนินการสอบวัดผล ปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 โดย นายอำพร  อ้มเถื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มบริหาร ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบ และให้กำลังใจดูแลความเรียบร้อย

   
 
  ผู้ประกาศ : สีหราชเดโชชัย ลงประกาศเมื่อ 02/เม.ย./2564 10:41:11  

:: กลุ่มงานภายใน สพม.ขอนแก่น
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด:: ระบบสารสนเทศ สพม.ขอนแก่น
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.
:: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login