:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    ติดต่อสอบถาม
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ /  
โรงเรียนสีหราชเดโชชัย เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 
         โรงเรียนสีหราชเดโชชัย จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงเป้าหมาย แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2562 และรับข้อคิดเห็นโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น และในกิจกรรมครั้งนี้โรงเรียนได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และนักเรียนที่ขาดแคลนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา รวมถึงดำเนินกิจกรรมโครงการเรียนฟรี 15 ปี 15/05/62
 
      กิจกรรมปฐมนิเทศการศึกษา  นักเรียนใหม่และนักเรียนเก่าทุกคน  เพื่อรับทราบถึงกฎระเบียบของโรงเรียนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมรับเพื่อนใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักกันมากขึ้น  ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  16/05/62
news_2019May22030539.php
   ผู้ประกาศ : สีหราชเดโชชัย ลงประกาศเมื่อ 22/พ.ค./2562 03:40:39  

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหาร สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867, 0-4325-5368, 0-4325-5369 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login