ข่าวประชาสัมพันธ์ | จิตอาสา
  

วันศุกร์ ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร

โดยการนำของ นายทศพร ไชยชนะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร

พร้อมด้วย นายศุภวิชญ์ ปานาลาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร

ข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

ได้ดำเนินโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

โดยนำคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดสุวรรณหงษ์ บ้านตลาดน้อย

ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.7651606961548038&type=3

  news_2022Jun17040627.png
 
  ผู้ประกาศ : โนนสะอาดวิทยาคาร ลงประกาศเมื่อ 17/มิ.ย./2565 16:24:08  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา