ข่าวประชาสัมพันธ์ | จดหมายข่าวฉบับที่ 3 ปีการศึกษา 2565
  

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการนักเรียน นำนักเรียนโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ ร่วมพิธีไหว้ครูและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิประจำโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและรำลึกในพระคุณของครู โดยมีนายโชคชัย  ชุมแวงวาปี  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากร  ทางการศึกษา ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ  หอประชุมโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์

  news_2022Jun20090621.pdf
 
  ผู้ประกาศ : สาวะถีพิทยาสรรพ์ ลงประกาศเมื่อ 20/มิ.ย./2565 09:33:21  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา