ข่าวประชาสัมพันธ์ | [ฝางวิทยายน][จดหมายข่าวฉบับที่ 9/2565]๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขอพระขอบคุณคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ในการเข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงาน OBECQA ๒๕๖๔
  
      โรงเรียนฝางวิทยายน ขอขอบพระคุณคณะกรรมและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ในการเข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนฝางวิทยายน มา ณ ที่นี้

 

   
 
  ผู้ประกาศ : ฝางวิทยายน ลงประกาศเมื่อ 23/มิ.ย./2565 20:56:17  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา