ข่าวประชาสัมพันธ์ | จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ฉบับที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
  
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ผู้อำนวยการฐิตารีย์ วรรธนะคุณาสิน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ร่วมกันพัฒนาสวนป่าของโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีความร่มรื่น สะอาด สวยงามและพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
  news_2022Jun27090612.jpeg
 
  ผู้ประกาศ : เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ลงประกาศเมื่อ 27/มิ.ย./2565 21:29:12  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา