ข่าวประชาสัมพันธ์ | ทอดผ้าป่าดอกกระเจียว
  

วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ อำเภอแวงใหญ่ โดยการนำของ นายกรุง นามสง่า นายอำเภอแวงใหญ่ จัดกิจกรรมพิธีทอดผ้าป่าดอกกระเจียว ณ โบราณสถานแหล่งหินตัดภูคอกม้า ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร โดยการนำของนายทศพร ไชยชนะ ผู้อำนวยการสถนศึกษา พร้อมด้วยนายศุภวิชญ์ ปานาลาด รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

  news_2022Sep23110914.jpg
 
  ผู้ประกาศ : โนนสะอาดวิทยาคาร ลงประกาศเมื่อ 23/ก.ย./2565 11:44:14  
bocoran admin jarwo
slot gacor deposit dana
slot gacor deposit ovo
cara deface
reverse ip

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา