ข่าวประชาสัมพันธ์ | รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันระบบปัญญาประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  
รายการแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทย
เข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ (INTERNATIONAL ROBOT OLYMPIAD IRO 2022)
Thailand Manual Robot Challenge 2022
วันที่ 9-10 กันยายน พ.ศ. 2565
ณ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อำชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

 

  news_2022Sep23100930.jpg
 
  ผู้ประกาศ : แวงน้อยศึกษา ลงประกาศเมื่อ 23/ก.ย./2565 22:09:30  
bocoran admin jarwo
slot gacor deposit dana
slot gacor deposit ovo
cara deface
reverse ip

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา