ข่าวประชาสัมพันธ์ | [ฝางวิทยายน][จดหมายข่าวฉบับที่ 35]ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า สมพ.ขอนแก่น ด้วยการประดับ“ กังหันลม ” จากวัสดุเหลือใช้
  
       เมื่อวันศุกร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายศราวุธ รู้ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน ได้ส่งมอบ “กังหันลม” จากวัสดุเหลือใช้ แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าสำนักงาน เพื่อสงเสริมสนับสนุนการเปิดประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ตามแผนการเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 

   
 
  ผู้ประกาศ : ฝางวิทยายน ลงประกาศเมื่อ 03/ธ.ค./2564 19:12:10  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา