ข่าวประชาสัมพันธ์ | [ฝางวิทยายน][จดหมายข่าวฉบับที่ 41]กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โรงเรียนฝางวิทยายน
  
      วันจันทร์ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และจัดกิจกรรมจิตอาสาในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในเขตอำเภอบ้านฝาง โรงเรียนฝางวิทยายนจึงได้จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ทำความสะอาดห้องเรียน สำนักงาน อาคารและพื้นที่บริเวณรับผิดชอบ ให้มีความสะอาด โดยการนำของ นายศราวุธ รู้ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน ผู้บริหาร คุณครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนฝางวิทยายน

 

   
 
  ผู้ประกาศ : ฝางวิทยายน ลงประกาศเมื่อ 27/ธ.ค./2564 11:53:08  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา