ข่าวประชาสัมพันธ์ | จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ฉบับที่ ๔๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
  
วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ นางฐิตารีย์ วรรธนะคุณาสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคมพร้อมคณะครู เข้าพบ นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เพื่อแนะนำตัวและปรึกษาถึงแนวทางการแก้ปัญหาการเรียนแบบทวิศึกษาในกรณีนักเรียนติด มส. เนื่องจากสถานการณ์รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถมาเรียนที่วิทยาลัยฯ ได้ โดยได้รับคำแนะนำพร้อมแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนสามารถจบการศึกษาได้ทันกำหนด ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นและคณะที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น มา ณ โอกาสนี้
   
 
  ผู้ประกาศ : เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ลงประกาศเมื่อ 27/ม.ค./2565 12:17:11  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา