ข่าวประชาสัมพันธ์ | จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ฉบับที่ ๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
  

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นางฐิตารีย์ วรรธนะคุณาสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคมพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่นเพื่อนำความรู้มาประบใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน ในการนี้โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคมขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสมชิด ขาวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์เป็นอย่างยิ่ง

  news_2022Apr04010459.jpeg
 
  ผู้ประกาศ : เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ลงประกาศเมื่อ 04/เม.ย./2565 13:59:42  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา