ข่าวประชาสัมพันธ์ | การประชุม​ผู้อำนวยการสำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ ​ทั่วประเทศ​ ครั้ง​ที่​ 4/2565
  

Youtube   https://www.youtube.com/watch?v=JpWj--uvOuM

รมว.ศธ.-ประเด็นเร่งด่วน-ขับเคลื่อนการศึกษาไทย-1  Download
รองธนุ-โครงการพาน้องกลับมาเรียน  Download
กสศ.-ความร่วมมือเพื่อความช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มชั้นรอยต่อ  Download
รองเกศทิพย์-คุณภาพการศึกษา-สู่คุณภาพผู้เรียน  Download
สตผ.-การติดตาม-ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  Download
สคศ-สรุปผลการเบิกจ่ายและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี-พ.ศ.2565  Download
สกว.-การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน-และนม  Download
สกว.-การจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวัน-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2565  Download

   
 
  ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบ ลงประกาศเมื่อ 03/พ.ค./2565 16:57:07  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา