ข่าวประชาสัมพันธ์ | จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ฉบับที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
  
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2565 นางฐิตารีย์ วรรธนะคุณสิน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรมและมีพระวิทยากรการอบรม จากวัดสะอาด บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยได้จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักธรรมและการนำไปใช้ในชีวิต
  news_2022Jun27090637.jpeg
 
  ผู้ประกาศ : เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ลงประกาศเมื่อ 27/มิ.ย./2565 21:37:37  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา