ข่าวประชาสัมพันธ์ | สพม.ขก ปันน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม 2564
  
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.ขอนแก่น มอบให้ ดร.วิศิษฎ์  มุ่งนากลาง รอง ผอ.สพม.ขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรใน สพม.ขอนแก่น นำสิ่งของจำเป็นพร้อมปัจจัยจากโครงการ "สพม.ขอนแก่นปันน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม" ลงพื้นที่จำนวน 3 โรงเรียน คือ 1) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 3) โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา  พร้อมนี้ยังได้เดิทางไปยังบ้านนักเรียน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ที่ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อนำสิ่งของจำเป็นและปัจจัยไปมอบที่บ้านบึงสวางค์ ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
  news_2022May23090531.jpg
 
  ผู้ประกาศ : กลุ่มอำนวยการ ลงประกาศเมื่อ 23/พ.ค./2565 09:47:31  

    ติดต่อ สพม.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  เลขที่ 473 หมู่ที่ 2
ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
0-4300-9867
0-4325-5367
webmaster@kksec.go.th
http://www.kksec.go.th
    หมายเลขภายใน
ต่อ 1100 - สารบรรณกลาง
ต่อ 1101 - เลขานุการ ผอ.สพม.ขอนแก่น
ต่อ 1102 - กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 1103 - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 1104 - กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 1105 - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน
ต่อ 1106 - กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 1107 - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 1108 - กลุ่มกฎหมายและคดี
ต่อ 1109 - หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 1110 - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ต่อ 1111 - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา